Sectorul bancar românesc a înregistrat un profit net de 2 mld. lei în primele trei luni din 2022

Ministrul Economiei dă asigurări: Nu există nicio gaură în buget, e o acţiune preventivă, MAT

Sectorul bancar din România a înregistrat un profit net de 2 mld. lei în primele trei luni din 2022, cu 4% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce cota de piaţă cumulată a băncilor care înregistrează rezultate financiare negative este sub 1%, conform unui raport BNR.

„În România, aproxi­mativ 30% din bănci înregis­trează un ROE (rentabilitate financiară) de peste 10% şi cumu­lează aproximativ 91% din rezultatul finan­ciar al întregului sector, fapt ce subliniează menţinerea polarizării profitabilităţii, o vulnerabilitate recurentă care poate fi potenţată de tensiunile geopolitice actuale“, se arată în raportul de stabilitate al BNR.

Veniturile nete din dobânzi şi-au păstrat poziţia dominantă în veniturile operaţionale, ajungând la 68,1% în primele trei luni din 2022, faţă de 65,9% la finalul anului 2021, conform BNR. În ceea ce priveşte marja netă de dobândă, aceasta s-a ajustat în România coborând pentru prima dată sub nivelul de 3%. Această evoluţie a fost determinată în principal de creşterea mai rapidă a activelor purtătoare de dobândă cu 13%, faţă de veniturile din dobânzi aferente, care au crescut cu 3,3%.

Pe de altă parte, reintrarea pe creştere a ratelor de dobândă va putea conduce la revenirea marjei nete de dobândă la niveluri de peste 3%, conform raportului BNR.