ALEPH MEDIA SRL în insolvență, in insolvency, en procedure collective, persoană juridică română cu sediul în București, str.Polizu Gheorghe nr.58-60, etaj 3, camera 7, sector 1 cu punct de lucru / adresă de corespondență în București, sector 1, Bulevardul Aviatorilor nr.45, etajele 4 si 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/12688/2016, CUI 36570266, reprezentată prin Administrator Special, societatea Smart Financial Services SRL, prin reprezentant permanent Adrian Sârbu.

Reprezentant legal: Administrator Special, societatea Smart Financial Services SRL, prin reprezentant permanent Adrian Sârbu.

ALEPH MEDIA SRL,  persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Str.Polizu Gheorghe, nr.58-60, et.3, camera 7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/12688/2016, CUI 36570266, titulară a licențelor audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea ALEPH NEWS și ALEPH BUSINESS

Asociat majoritar:  PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL – 99,9983%

Responsabil conţinut editorial: Teona Tomoiagă

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media: www.alephbusiness.ro

E-mail: redactie@alephbusiness.ro; Telefon AlephBusiness: +40(0)31.8256.410

Lista servicii de programe pe care le asigură: Aleph Business

Organism de reglementare: www.cna.ro

Cod Deontologic: Descarcă

Colectivul redacțional

Teona Tomoiagă. Email: teona.tomoiaga@alephbusiness.ro

Vânzări

Mihaela Mihalcea. Email: mihaela.mihalcea@outsmart.media

Distribuţie

Costinela Roșu. Email: costinela.rosu@alerria.ro

Resurse Umane

Mihaela Antofi. Email: hr@alephmedia.ro