Contact AlephBusiness

ALEPH MEDIA SRL,  persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Str.Polizu Gheorghe, nr.58-60, et.3, camera 7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/12688/2016, CUI 36570266, titulară a licențelor audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea ALEPH NEWS și ALEPH BUSINESS

Numele reprezentantului legal – Victor Adrian Tamaș

Asociat majoritar:  PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL – 99,9983%

Responsabil conţinut editorial: Teona Tomoiagă

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media: www.alephbusiness.ro

E-mail: redactie@alephbusiness.ro

Lista servicii de programe pe care le asigură: Aleph News

Organism de reglementare: www.cna.ro

Colectivul redacțional

Mihai Iorga. Email: mihai.iorga@alephmedia.ro
Teona Tomoioagă. Email: teona.tomoioaga@alephmedia.ro

Vânzări

Alexandra Carstea. Email: alexandra.carstea@outsmart.media

Elena Chirap. Email: elena.chirap@outsmart.media
Cristian Ianculescu. Email: cristian.ianculescu@outsmart.media