• Aproape 5 milioane de pensionari, la finalul T1, cu 41.000 mai puţini decât în T1/2022.
  • Din numărul total, 4,59 milioane sunt pensionari de asigurări sociale de stat, în scădere cu 18.000 persoane.
  • Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.

România a înregistrat la finalul primului trimestru circa 5 milioane de pensionari, cu 41.000 mai puţini faţă de T1/2022, iar pensia medie lunară a fost de 2.101 lei, în creṣtere cu 13,8% an/an, arată datele publicate miercuri de INS.

Pensia medie este calculată pe baza sumelor pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.- plătite de casele de pensii (la determinarea pensiei medii lunare se iau în calcul sumele plătite pensionarilor de către CNPP, MapN, MAI, SRI, Secretariatul de Stat pentru Culte ṣi Casa de Asigurări a Avocaţilor), scrie Ziarul Financiar.

Din numărul total, 4,59 milioane sunt pensionari de asigurări sociale de stat, în scădere cu 18.000 persoane. Pensia medie în cazul lor a fost de 2.003 lei, în creştere cu 13% an/an.

Titlurile zilei

CARE-I IMPACTUL ECONOMIC?
COPIII SEPHORA FAC DEZASTRU

Comparativ cu T4/2022, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 9.000 de persoane, în timp ce numărul mediu de de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în scădere cu 5.000 de persoane faṭă de trimestrul precedent.

Raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 52,8% (comparativ cu 49,0% în trimestrul precedent).

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,3% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,9%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial ­­- au reprezentat 2,2%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti şi judeṭul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, respectiv la 14 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.078 de lei (1.588 lei în judeţul Botoṣani, 1.602 lei în judeṭul Giurgiu, 1.603 lei în judeṭul Vrancea faţă de 2.666 lei în judeṭul Hunedoara, 2.540 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 2.347 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială) în trimestrul I 2023, a fost de 1149,9 mii persoane, din care:

-1029,5 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 22,4% din totalul pensionarilor din această categorie;
-114,5 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 64,8% din totalul acestora;
-5,9 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 3,0% din totalul acestei categorii.