INS a revizuit creşterea PIB pentru T2, de la 13,6% la 14,4%

Sursă foto: Profimedia

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul Intern Brut a înregistrat, întrimestrul II 2021, o creştere cu 13,9% pe seria brută şi cu 14,4% pe seria ajustată sezonier, anunţă INS, datele fiind ajustate în creştere faţă de precedenta comunicare.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul II 2021 a fost de 290.489,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,9% faţă de trimestrul I 2021 şi cu 14,4% faţă de trimestrul II 2020.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2021 a fost de 574.137,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,6% faţă de semestrul I 2020.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2021 a fost de 271.202,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 13,9% faţă de trimestrul II 2020.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2021 a fost de 496.253,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 7,0% faţă de semestrul I 2020.

Comparativ cu precedentul anunţ, în trimestrul II 2021, dinamica PIB s-a mărit cu 0,9 puncte procentuale (de la 113,0% la 113,9%) la fel ca şi a valorii adăugate brute (de la 112,0% la 112,9%). Volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 1,4 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în construcţii (+6,6 puncte procentuale); activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+5.5 puncte procentuale).

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +6,2% la +7,3%, şi Exportul net de bunuri şi servicii, de la -1,9% la -2,1%.