• Deficitul bugetar la cinci luni din an a sărit la 37 miliarde de lei, adică 2,3% din PIB.
  • Cheltuielile bugetului au accelerat la 234 mld. lei în primele 5 luni din an.
  • Veniturile au crescut cu 10%, la 234 mld. lei.

Cheltuielile bugetului au accelerat la 234 mld. lei în primele 5 luni din an, adică o creştere de peste 17% faţă de cheltuielile din aceeaşi perioadă din 2022. Veniturile au crescut cu 10%, la 234 mld. lei. Deficitul bugetar a crescut la 37 mld. lei, de la 21 mld., cât era în primele 5 luni din 2022.

Cât au înregistrat încasările

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 17,63 mld lei, consemnând o creştere de 23,8% (an/an), influenţată preponderent de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (105,2%) şi impozitul pe veniturile din pensii (38,6% ), încasările aferente declaraţiei unice consemnând, de asemenea, o dinamică pozitivă, de 13,2%.

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 64,79 mld lei, în creştere cu 12,5% (an/an). Ca şi în cazul impozitului pe salarii, dinamica acestora s-a situat sub evoluţia fondului de salarii din economie, ca efect al extinderii în sectorul agricol şi industria alimentară a facilităţii acordate salariaţilor din construcţii.

Titlurile zilei

CARE-I IMPACTUL ECONOMIC?
COPIII SEPHORA FAC DEZASTRU

Încasările din impozitul pe profit au însumat 7,32 mld lei, consemnând o creştere de 3,9% (an/an), susţinută în principal de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la agenţii economici (10,2%).

Încasările nete din TVA au înregistrat 40,57 mld lei, în creştere cu 6,3% (an/an). Evoluţia mai temperată a acestei categorii de venituri este explicată atât de decelerarea bazei macroeconomice, şi pe fondul unui efect de bază ridicat din anul anterior, cât şi de majorarea restituirilor de TVA cu 22,9%, faţă de nivelul rambursat în aceeaşi perioadă a anului trecut (11,9 mld. lei în ian-mai 2023, comparativ cu 9,7 mld lei în ian-mai 2022), motivează cei de la Finanţe, citaţi de Ziarul Financiar.

Veniturile din accize au însumat 15,22 mld lei, consemnând o creştere de 8,6% (an/an), explicată de avansul accizelor pentru produsele din tutun (22,0%).

Veniturile nefiscale au însumat 14,99 mld lei, consemnând o scădere de 3,6% (an/an).

Cât au însumat cheltuielile

Cheltuielile de personal au însumat 52,82 mld lei, în creştere cu 9,0% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 3,3% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost de 30,23 mld lei, în creştere cu 15,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. O creştere se reflectă la bugetele locale, respectiv 16,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 17,5% pentru decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a medicamentelor utilizate în programele naţionale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 14,41 mld lei. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent plăţile de dobânzi aferente portofoliului de datorie publică s-au majorat cu 3,49 mld lei ca urmare a prefinanţării în primele 5 luni a necesarului brut de finanţare pentru anul 2023. Astfel, dupa primele 5 luni ale anului, în contextul unui apetit crescut al mediilor investiţionale interne şi externe pentru titlurile de stat, este asigurat deja 57,4% din necesarul brut de finanţare pentru anul 2023.

Cheltuielile cu asistenţa socială

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 82,3 mld lei în creştere cu 11,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2023, a punctului de pensie cu 12,5%.

Cheltuielile cu subvenţiile

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 8,08 mld lei, în principal, această sumă reprezintă subvenţii pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum şi pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale al consumatorilor noncasnici (2,51 mld lei) care reprezintă 31,04% din total subvenţii.

Cheltuielile pentru investiţii

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 25,51 mld lei, în creştere cu 55,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 16,45 mld lei.