BNR participă la programul de asistenţă tehnică al UE destinat statelor din Balcanii de Vest

Sursă foto: Mediafax

 Banca Centrală a Germaniei împreună cu 19 bănci centrale naţionale din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi cu Banca Centrală Europeană (BCE) au lansat miercuri un program finanţat de UE, destinat Balcanilor de Vest.

Beneficiarii programului sunt Banca Centrală a Albaniei, Banca Centrală a Bosniei şi Herţegovinei, Agenţia Bancară a Federaţiei Bosniei şi Herţegovinei, Agenţia Bancară a Republicii Srpska, Banca Centrală a Republicii Kosovo, Banca Centrală a Muntenegrului, Banca Naţională a Republicii Macedonia de Nord şi Banca Naţională a Serbiei. Scopul acestui program este de a consolida în continuare capacităţile instituţionale ale instituţiilor beneficiare finale, în special prin îmbunătăţirea instrumentelor analitice şi de politică, şi prin preluarea celor mai bune standarde internaţionale şi europene în practicile naţionale. UE a alocat 3 milioane de euro pentru acest program din Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA III).

La evenimentul de lansare organizat miercuri de Banca Centrală a Italiei, prim-viceguvernatorul Luigi Federico Signorini a reafirmat importanţa cooperării tehnice internaţionale drept instrument pentru dialogul instituţional, ce contribuie la construirea prosperităţii şi a păcii. Semnificaţia strategică a acestui proiect în cadrul mai extins al aderării la UE este subliniată de scopul şi de amploarea programului, fiind deosebit de relevantă în circumstanţele actuale caracterizate prin răspândirea provocărilor geopolitice, economice şi financiare.

Reprezentantul Direcţiei Generale a Comisiei Europene pentru Vecinătate şi Negocieri privind Extinderea, Florian Hauser, a subliniat faptul că „programul reprezintă o contribuţie importantă pentru îmbunătăţirea guvernanţei economice şi consolidarea cadrului instituţional din Balcanii de Vest. Acesta sprijină procesul de pregătire a băncilor centrale din Balcanii de Vest pentru integrarea în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale”. Alexandra Hachmeister, director general în cadrul Băncii Centrale a Germaniei, a evidenţiat importanţa obţinerii unor rezultate durabile şi relevanţa consolidării relaţiilor.

Pe parcursul următoarelor 36 de luni, Banca Centrală a Germaniei împreună cu băncile centrale partenere şi cu BCE vor organiza un program regional intensiv de formare, pe aspecte cheie legate de activitatea băncilor centrale şi de supraveghere. Programul de formare se va concentra în special pe domeniile privind lupta împotriva spălării banilor, supravegherea bancară, stabilitatea financiară, protecţia consumatorilor de produse sau servicii financiare şi incluziunea financiară, rezoluţia bancară, comunicarea, pieţele financiare, tehnologia informaţiei, cercetarea în sfera politicii monetare, sistemele de plată, statisticile, integrarea în UE, politicile de guvernanţă, contabilitatea şi auditul intern. De asemenea, vor fi organizate trei ateliere de lucru pentru factorii de decizie pe tema politicilor în domeniile sistemelor de plată, gestionării numerarului şi guvernanţei. În plus, pe lângă evenimentele regionale de formare, programul va sprijini implementarea unor măsuri bilaterale specifice.

Programul este implementat de către Banca Centrală a Germaniei, în calitate de coordonator, în parteneriat cu băncile centrale naţionale din Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia şi Slovacia. De asemenea, Banca Centrală Europeană va contribui la implementarea proiectului.