BNR a obţinut anul trecut un profit de 2,015 mld. lei, de trei ori mai mare faţă de cel planificat

Sursă foto: Mediafax

Rezultatul financiar înregistrat de la 31 decembrie 2021 a reprezentat profit în sumă de 2,015 miliarde lei, de peste 3 ori mai mare faţă de cel planificat, în valoare de 647,940 milioane lei, arată raportul financiar al BNR publicat vineri.

Rezultatul financiar a fost obţinut în urma creşterii veniturilor totale comparativ cu nivelul prognozat, precum şi a scăderii cheltuielilor totale realizate sub nivelul prevederilor bugetare.

Veniturile totale realizate în anul 2021 au fost în cuantum de 3,692 miliarde lei, valoare ce indică un grad de realizare de 143,5 la sută faţă de prevederile bugetare, evoluţie înregistrată în principal pe seama creşterii veniturilor din operaţiuni valutare şi din dobânzi. Această evoluţie a fost parţial compensată de nivelul mai redus realizat de veniturile din operaţiuni cu titluri comparativ cu estimările bugetare, ca urmare a efectului preţului de piaţă, provenind din vânzările de titluri denominate în valută.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2021 au fost în valoare de 1,677 miliarde lei, gradul de realizare a acestora faţă de prevederile bugetare fiind de 87,1 la sută. Prin raportare la proiecţia bugetară, majoritatea categoriilor de cheltuieli realizate s-au poziţionat sub nivelul estimat, rezultat al influenţelor unor factori exogeni care s-au manifestat cu precădere la nivelul cheltuielilor cu diferenţele nefavorabile din reevaluare, precum şi al înregistrării de economii pe componentele de cheltuieli administrative şi a celor cu personalul.

Principala destinaţie a profitului realizat este bugetul de sstat, care primeşte 80 la sută din veniturile nete ale băncii, în valoare de 1,610 miliarde lei. Suma de 243,005 milioane lei a fost repartizată pentru majorarea rezervelor statutare (reprezentând 60 la sută din profitul rămas după deducerea cotei de 80 la sută din veniturile nete destinate bugetului de stat). Profitul rămas, în sumă de 162 milioane lei, urmează a fi repartizat în anul 2022 conform prevederilor legale.

În concluzie, în anul 2021, pe fondul climatului dificil generat de pandemia COVID-19, Banca Naţională a României a continuat să îşi consolideze poziţia financiară, spune raportul.

Banca Naţională a României se finanţează integral din veniturile proprii generate ca urmare a desfăşurării operaţiunilor specifice băncilor centrale.